Skip to content

Лайф коучинг с НЛП

Научете повече

Какво е лайф коучинг?

Какви са вашите мечти и надежди? Какво е важно за вас? Имате ли всичко, което заслужавате? Какви възможности съществуват за вас?

Представете си, че размишлявате върху тези въпроси заедно с някого, който може да ви помогне да реализирате най-смелите си мечти и да станете това, което винаги сте искали да бъдете. Това е коучингът.

Коучинга е процес, в който коуч и клиент работят в екип. Коучът подкрепя клиента, така че той да постигне своите лични и бизнес цели.

Работата в коучинга е в настояще и бъдеще време, в много редки моменти може да погледнем в миналото.

Коучинга може да се опише и като един откровен разговор със себе си, който много вероятно дълго време сте отбягвали.

Доверие, подкрепа, конфиденциалност са само част от нещата, които ще получите в една коучинг сесия.

С любов и отдаденост в това което коучът прави, вие ще бъдете мотивирани във всяка ваша стъпка напред.

Ще откриете приятелство и професионализъм в едно.

История за двете жаби

„Едната жаба подскача по дъното на дълбока бразда, оставена от трактор. Другата я вижда и извиква:

– Хей! Какво правиш там, долу? Тук, горе, е много по-хубаво, има повече храна.

Другата жаба поглежда нагоре.

– Не мога да изляза.
– Нека ти помогна – казала втората жаба.
– Не, остави ме, добре съм. Тук, долу, също има изобилие от храна.
– Добре – казала втората жаба. – Но тук има много повече пространство, което да изучаваш и да скачаш на воля.
– Тук, долу, имам всичкото пространство, от което се нуждая.
– А какво ще кажеш за срещата с други жаби?
– Те понякога идват тук, ако не – мога да крещя на моите приятели там, горе.

Втората жаба въздъхнала по жабешки и изчезнала.

На следващия ден тя с учудване видяла, че първата жаба скача редом с нея.
– Хей – изкрещяла тя. – Мислех, че ще останеш долу, в браздата. Какво се случи?
– Дойде един камион.“

За някои хора е нужно да се появи еквивалент на камиона, за да ги помръдне.

Други може да са доволни и успешни, но да вярват, че не е нужно да си зле, за да станеш по-добре.

Имате нужда от консултация?

Запазете своят час за онлайн сесия бързо и лесно.

Коучинг с НЛП

НЛП – Невролингвистичното програмиране.

НЛП изучава три области, които дават името му:

  • Неврология – Умът и как мислим;
  • Лингвистика – Как използваме езика и как той ни влияе;
  • Програмиране – Как подреждаме действията за постигане на целите си.

Основателите на НЛП

НЛП води началото си от средата на 70-те години на миналия век в Америка с работата на Джон Гриндер, професор по лингвистика, и Ричард Бандлър, професор по психология. 

Те започват с изучаването на отлични комуникатори, като създават модели на комуникационните умения.

Какво допринася НЛП за коучинга?

  • Скорост. НЛП техниките работят бързо.
  • Прагматичен подход.
  • Индивидуално отношение. Всеки клиент е уникален.
  • Лесни техники. НЛП има набор от прости техники, които са пригодени за коучинг процеса.
  • Оценяване на това как целите, вярванията и ценностите си влияят. Това е същността на коучинг процеса.

Как преминават Лайф коучинг сесиите?

На първо място Лайф коучът ще ви помогне да направите желаната от Вас промяна.

Лайф коучинга е процес изпълнен с приключения и предизвикателства, които ще ви извадят от зоната ви на комфорт и ще ви предложат нова гледна точка.

Ще ви помогнем да: