Skip to content
Въведение

Условия на ползване

Тези условия на уебсайта, написани на тази уеб страница, ще управляват използването на нашия уебсайт, pantafiloi.com, достъпен на pantafiloi.com.

Тези Условия ще бъдат приложени изцяло и ще повлияят на използването от Вас на този уебсайт.

Използвайки този уебсайт, вие се съгласихте да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези Стандартни условия и условия на уебсайта.

Тези Общи условия са генерирани с помощта на шаблона за Общи условия и Генератора на Общите условия. 

Секция 1

Права на интелектуална собственост

Освен съдържанието, което притежавате, съгласно настоящите Условия, Felerno Limited. притежава всички права на интелектуална собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт. Вие получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждането на материалите, съдържащи се на този уебсайт.

Секция 2

Ограничения

Изрично сте ограничени от всички изброени по-долу:

  • публикуване на всякакви материали от уебсайта във всяка друга медия;
  • продажба, сублицензиране и / или комерсиализация на какъвто и да е материал на уебсайта;
  • публично представяне и / или показване на материали от уебсайта;
  • използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който е или може да навреди на този уебсайт;
  • използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който засяга достъпа на потребителя до този уебсайт;
  • ангажиране с каквото и да е извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;
  • използване на този уебсайт за участие в каквато и да е реклама или маркетинг.
Секция 3

Вашата поверителност

Моля прочетете нашата политика на поверителност.

Секция 4

Без гаранции

Този уебсайт се предоставя „такъв, какъвто е“, и Felerno Limited. не изразява никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с този уебсайт или материалите, съдържащи се в него. Също така, нищо, съдържащо се на този уебсайт, не се тълкува като съвет към вас.
Секция 5

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Felerno Limited., нито някой от нейните служители и директори, няма да носи отговорност за каквото и да било, произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този уебсайт, независимо дали такава отговорност е по договор.

Felerno Limited., включително нейните служители и директори, не носи отговорност за каквато и да е непряка, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този уебсайт.

Секция 6

Обезщетение

С това обезщетявате в пълна степен Felerno Limited. от и срещу всякакви и / или всички задължения, разходи, искания, причини за искове, щети и разходи, възникнали по какъвто и да е начин, свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите на настоящите Условия.
Секция 7

Промени в тази декларация

Felerno Limited. запазва правото си да актуализира настоящата Условия на ползване на pantafiloi.com, за да отразява отзивите на компанията и клиентите. Felerno Limited. ви насърчава периодично да преглеждате това изявление.